PRZETARG NIEOGRANICZONY

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu:
„Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Skarszewy
07-12-2017

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ I IDW

3. SIWZ II Projekt Umowy

4. SIWZ III OPZ

5. Projekt Więckowy

6. Projekty budowlane oczyszczalni

—————————————————————————————————————————————————————

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy w
ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Skarszewy
04-12-2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. IDW

3. SIWZ Część II

4. SIWZ Część III

5. Dokumentacja

—————————————————————————————————————————————————————

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu
„Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Skarszewy

16-11-2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. IDW

3. Projekt umowy

4. OPZ

5. Projekt Więckowy

6. Projekty budowlane oczyszczalni

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


—————————————————————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odbiór transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805
w ilości ok 2000  Mg. powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach.
 
Skarszewy 10.02.2017
 
Tu pobierz:

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

—————————————————————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odbiór transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805
w ilości ok 2000  Mg. powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach.
 
Skarszewy 15.02.2016
 
Tu pobierz:

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

—————————————————————————————————————————————————————