UWAGA

Szanowni Klienci,

Mając na względzie dalszą poprawę świadczonych przez nas usług, informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2016r. zostaje zlikwidowana kasa w spółce Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Skarszewach.

Od tego dnia wszelkie płatności za świadczone przez nas usługi będzie można dokonywać w kasach należących do Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim w formie:

1. Wpłaty gotówkowe – pobierana opłata 1,00 zł niezależnie od kwoty wpłaty;

2. Przelewy bankowe za pośrednictwem rachunków prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gd. Oddział w Skarszewach - wolne od opłat 0,00 zł;

3. Przelewy bankowe za pośrednictwem rachunków prowadzonych w innych bankach – opłaty wg stawek obowiązujących w innych bankach .

Poniżej wskazujemy wykaz placówek należących do Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gd.

Bank Spółdzielczy Oddział w Skarszewach, ul. Kościuszki 33

BS O/ w Skarszewach  Filia Nr 2 Plac Gen. J. Hallera 18 ( w Urzędzie Miasta i Gminy)

BS O/ w Skarszewach Filia nr 1 Os. Gen. Sikorskiego 13

BS O/ w Skarszewach Filia w Liniewie ul. Tysiąclecia 2a

BS O/ w Skarszewach Filia w Nowej Karczmie ul. Kościerska 7

BS w Starogardzie Gd. ul. Rynek 8

BS w Starogardzie Gd. Filia Nr 1 - Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17

BS w Starogardzie Gd. Filia Nr 2 ul. Wybickiego 13

BS w Starogardzie Gd. Filia Nr 3 - Urząd Miasta ul. Gdańska 6

BS w Starogardzie Gd. Filia Nr 5 – Galeria Neptun ul. Pomorska 7

BS O/ W Starej Kiszewie ul. Tysiąclecia 1f

BS O/ w Lipuszu ul. Wybickiego 11

Wróć