ZMIANA DANYCH WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli w trakcie trwania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków Państwa dane zawarte w umowie uległy zmianie, musicie Państwo ten fakt zgłosić w GWiK Skarszewy.

Należy wypełnić wniosek o zmianę danych w umowie i przedstawić dokumenty potwierdzające te zmiany - druk pobierz tutaj.

 
Prosimy abyście informowali nas Państwo również o zmianie swoich danych kontaktowych, takich jak adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres e-mail. Tego typu zmiany możecie Państwo zgłaszać do nas drogą pocztową lub elektronicznie na adres: woda@skarszewy.info.