ZMIANA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Dotyczy Odbiorców, którzy w trakcie trwania umowy o dostawę wody i/lub ścieków sprzedali nieruchomość.

  

1. OBOWIĄZKI STRONY SPRZEDAJĄCEJ

  • Po spisaniu aktu notarialnego obie strony (sprzedający i kupujący) składają informację o stanie wodomierza głównego oraz, jeżeli jest wodomierza "ogrodowego" - druk pobierz tutaj.
  • Sprzedający rozlicza swoje zobowiązania do stanu wskazanego w informacji.
  • Sprzedający składa wniosek o rozwiązanie umowy - druk pobierz tutaj.

  

2. OBOWIĄZKI STRONY KUPUJĄCEJ

  • Kupujący składa wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i/lub ścieków - druk pobierz tutaj.
  • Do wniosku załącza informację o stanie wodomierza głównego oraz, jeżeli jest wodomierza "ogrodowego" - druk pobierz tutaj.
  • Na podstawie złożonej informacji pracownik GWiK ustala stan początkowy wodomierzy dla strony kupującej.